Školení

52. Jednohubky z obchodního a daňového práva

Tradiční třídenní seminář se bude konat ve dnech 12. – 14. 10. 2022 na zámku Hrubá Skála.

Program

Středa 12. 10. 2022

Aktuality v DPH

Lektor:  Ing. Igor Pantůček, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, specialista na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů a silniční daň

 • novela ZDPH pro rok 2023 – změna obratu, úpravy povinností, které se týkají kontrolního hlášení
 • časté chyby při uplatňování DPH:
  • místo plnění
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění a možné časové posuny při uplatnění DPH
  • odpočet daně a jeho úprava a vyrovnání
  • neekonomická činnost a osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a jeho dopady na koeficienty podle § 75 a 76 ZDPH
  • osvobození od daně u prodeje a nájmů vybraných nemovitých věcí
  • opravy daně
  • vymezení místa plnění při dodání zboží se zaměřením na dodání zboží v řetězci a prodej zboží na dálku
  • dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží
  • správa daně v tuzemsku
 • aktuální rozsudky SDEU a NSS v oblasti DPH

Čtvrtek 13. 10. 2022

Účetnictví podnikatelských subjektů

Lektor: Ing. Ivana Pilařová,

auditorka, daňová poradkyně se specializací na daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, účetnictví podnikatelů, vazbu obchodního práva na účetnictví a daně, DPH

 • účtování o kryptoměnách
 • podíly na zisku – vznik a zánik práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích
 • vypořádací podíl v s.r.o.
 • účtování likvidace společnosti
 • návrh nového zákona o účetnictví s předpokládanou účinností od 1. 1. 2024

 

Pátek 14. 10. 2022

Aktuální otázky z právní úpravy a judikatury k s.r.o. a a.s.

Lektor: JUDr. Petr Čech Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie

 • rozkrývání skutečných majitelů s.r.o. a a.s po další velké novele účinné od 1. října 2022, sankce za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence
 • účetní závěrky – soudní přezkum, zakládání do sbírky listin a sankce za porušení
 • zpráva o vztazích mezi propojenými osobami – náležitosti, přezkum
 • rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
 • člen voleného orgánu – vznik a zánik funkce, smlouva o výkonu, odměňování, povinnosti a sankce za jejich porušení
 • valná hromada s.r.o. a a. s.  – působnost, svolání, hlasování, protest, soudní přezkum platnosti usnesení
 • převod podílu/akcií
 • další aktuální otázky

Cena semináře:  jednodenní 2 873 Kč, dvoudenní 5 746 Kč, třídenní 7 980 Kč

Přihlášky posílejte do 30. 09. 2022

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje kurzovné, občerstvení a oběd. Cena nezahrnuje nocleh, snídani, večeři.
Platbu proveďte na účet číslo: 205067153/0300, variabilní symbol 202210. Na základě platby Vám bude vystaven a e-mailem zaslán daňový doklad.

Účast na školeních KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Své dotazy směřujte prosím na e-mail vzdelavani@kodap.cz nebo kontakujte Marii Pencovou na telefonním čísle 734 685 850.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?