Školení

Nejčastější chyby a omyly při uplatňování DPH

Termín: 10. listopadu 2022

Místo konání: Pytloun Grand Hotel****Imperial
(1. máje 97/25, Liberec)

Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš
(spoluator zákona o DPH, dlouholetý lektor )

Program:
8.30 – 9.00     prezence
9.00 – 10.30   první část semináře
10.30 – 11.00 přestávka s občerstvením
11.00 – 12.30 druhá část semináře
12.30 – 12.45 přestávka
12.45 – 14.00 závěrečná část semináře

Hlavní témata semináře:

 • Stanovení obratu pro registraci plátce, zvýšení na 2 mil. Kč, přechodná ustanovení.
 • Zpětná registrace plátce.
 • Prodej zboží na dálku (zasílání zboží), stanovení limitu, možnost použití režimu Evropské unie.
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží.
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby.
 • Základ daně – stavební práce, přefakturace.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu, stanovení místa plnění, povinnost přiznat daň, vazba na § 104.
 • Oprava základu daně – reklamace, uvedení v daňovém přiznání, oprava odpočtu daně u příjemce.
 • Opravy vlastních chyb, uvedení v daňovém přiznání.
 • Oprava základu daně u nedobytné pohledávky – zrušení povinnosti dlužníka být plátcem.
 • Nejčastější chyby při uplatňování správné sazby daně u oprav staveb pro bydlení.
 • Prodej nemovitých věcí, stavební pozemky.
 • Nájem, osvobození od daně, úprava odpočtu daně.
 • Dodání zboží do jiného členského státu – prokazování přepravy zboží.
 • Služby související s dovozem a vývozem zboží – přepravní služby.
 • Uplatňování odpočtu daně u „samovyměření“, uvádění v kontrolním hlášení.
 • Odpočet daně v poměrné výši – nákup automobilu do podnikání.
 • Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku.
 • Zrušení registrace plátce, nová povinnost plátce při zrušení registrace vrátit daň z nezaplacených přijatých zdanitelných plnění.
 • Režim přenesení daňové povinnosti, stavební práce, povinnost přiznat daň, nárok na odpočet daně.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění.
 • Diskuze, dotazy, odpovědi.

Cena: 2.450 Kč s DPH
Cena zahrnuje podkladový materiál a 1 coffee break.
kód: 99221110 

Dotazy pro lektora, prosíme, zasílejte na adresu vzdelavani@kodap.cz alespoň týden před konáním semináře.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?