Školení

Novela Zákoníku práce – on-line seminář

Termín: 7. listopadu 2023

Místo konání: on-line na platformě MS Teams

Lektor: Mgr. Vít Havrda

advokát, specialista na pracovní právo, občanské a obchodní právo

Program:
8.45 – 9.00 prezence
9.00 – 10.15 první část semináře
10.15– 10.45 přestávka
10.45 – 11.45 druhá část semináře
11.45– 12.00 přestávka
12.00 – 13.00 závěrečná část seminář

Kód: 99231107
Cena 1.490 Kč včetně DPH 

Na co se můžete těšit?

Novela zákoníku práce:

Předmětem přednášky bude představení změn, které přinesla nedávná novela zákoníku práce, a jejich význam pro praxi. Budeme se zabývat zejména otázkami informování zaměstnanců, podmínek DPP a DPČ, práce na dálku (home-office) a doručování v pracovněprávních vztazích.

 • obsah písemné informace zaměstnance po novele
 • novinky u DPP/DPČ
  • pracovní doba
  • překážky v práci
  • dovolená
 • podmínky práce na dálku
 • doručování při vzniku a skončení pracovního poměru

Zákon o ochraně oznamovatelů:

Nedávno přijatý zákon přináší podnikatelům spoustu nových povinností. Na přednášce si tyto povinnosti představíme a probereme možnosti jejich implementace do chodu společnosti tak, aby nastavení vyhovovalo právním předpisům.

 • představení zákona
 • oznamovatel a oznámení
 • kdo je povinným subjektem
 • vnitřní oznamovací systém a postup při vyřizování oznámení
 • příslušná osoba a její povinnosti a odpovědnost
 • kontrola a přestupky

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz

Účast na školení KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?