Školení

Účetní závěrka 2021

O záznamu

 • lektor: Ing. Matěj Nešleha
  (daňový poradce, člen Prezidia Komory daňových poradců, lektor)
 • forma: online záznam
 • cena: 1.470 Kč s DPH
 • délka záznamu: 4 hod. 15 min.
 • kód: 99270122

Hlavní témata semináře:

 • Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021
 • Rozsah sestavované účetní závěrky
 • Audit sestavované účetní závěrky
 • Inventarizační rozdíly
 • Opravné položky a rezervy
 • Kurzové přepočty k rozvahovému dni
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty
 • Odložená daň
 • Interpretace Národní účetní rady
 • Bilanční testy pro výplatu vlastního kapitálu
 • Evidence skutečných majitelů

Záznam můžete objednat na e-mailu vzdelavani@kodap.cz. Do předmětu uveďte prosím název školení.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?