Školení

Účetní závěrka 2022

Termín: 5. ledna 2023

Místo konání: Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Lektor: Ing. Ivana Pilařová

Auditorka, daňová poradkyně se specializací na daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, účetnictví podnikatelů, vazbu obchodního práva na účetnictví a daně, DPH.

Program:
8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 10.30 první část semináře
10.30 – 11.00 přestávka s občerstvením
11.00 – 12.30 druhá část semináře
12.30 – 12.45 přestávka
12.45 – 14.00 závěrečná část semináře


Kód: 99230105

V úvodu zopakujeme složky účetní závěrky pro podnikatele podle kategorií účetních jednotek a v závislosti na povinnosti auditu účetních jednotek. Probereme také povinnosti sestavení výroční zprávy a zprávy o vztazích, pozornost budeme věnovat také povinnosti zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin.

Ve druhé části si již tradičně zopakujeme výčet úkonů, které je třeba provést ve vztahu k roční účetní závěrce. Připomeneme si inventarizaci včetně účtování o zásobách a naložení s inventarizačními rozdíly, zrekapitulujeme způsoby nakládání s pohledávkami aktuálně pro rok 2022 a problematiku zaniklých a polhůtních závazků. Zopakujeme aplikaci zásady časového rozlišení, tvorbu účetních i zákonných opravných položek, dohadných položek, zákonných i účetních rezerv, výpočet kursových rozdílů, přecenění na reálnou hodnotu a odložené daně. V oblasti kursových rozdílů si zopakujeme Interpretace, které poměrně zásadně mění zaběhnuté a léta platné postupy. Zmíníme se i o dalších operacích, které děláme zpravidla jednou ročně jako je například přeceňování finančního majetku a tvorba opravných položek k finančnímu majetku, opravy chyb minulých let zaúčtované do vlastního kapitálu.

Zcela jistě zbude čas na všechny položené dotazy.

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz

 

Účast na školení KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?