Školení

Účetní závěrka 2023

Termín: 12. ledna 2024

Místo konání: Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Lektor: Ing. Ivana Pilařová

Auditorka, daňová poradkyně se specializací na daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, účetnictví podnikatelů, vazbu obchodního práva na účetnictví a daně, DPH.

Cena: 2.590 Kč včetně DPH

Program:

8.30 – 9.00 prezence
9.00 – 10.30 první část semináře
10.30 – 11.00 přestávka s občerstvením
11.00 – 12.30 druhá část semináře
12.30 – 12.45 přestávka
12.45 – 14.00 závěrečná část semináře


Kód: 99240112

Roční účetní závěrka roku 2023 bude vykládána pro jednotlivé kategorie účetních jednotek s upozorněním na možné změny kategorie a následky s tím spojené.

Seznámíme se s obsahem a rozsahem účetních výkazů pro jednotlivé kategorie a s dalšími částmi účetní závěrky, s obsahem výroční zprávy a se zveřejňovanými dokumenty ve sbírce listin. Dále si, jako každoročně, připomeneme závěrkové operace a návaznost prací na roční účetní závěrce na daňové problémy.
Vyložíme si problematiku inventarizací včetně vazby na DPH, nakládání s pohledávkami, zálohami a polhůtními závazky, kursové rozdíly ve vztahu k Interpretacím NÚR, rezervy, odloženou daň a další operace, které děláme zpravidla jednou ročně.
Připomeneme účetní způsoby řešení finančních podpor a dotací, budeme reagovat také na možné ohrožení trvání účetní jednotky tvorbou případných specifických rezerv a opravných položek. Probereme také pohyby na jiném výsledku hospodaření minulých let a opravy účetních chyb. Přednášku zakončíme možnostmi rozdělení zisku na podíly na zisku.

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz

 

Účast na školení KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?