Školení

Uplatňování DPH v roce 2024 – on-line školení

Termín: 16. ledna 2024

Místo konání: on-line na platformě MS Teams

Lektor: Hana Hejzlarová

daňová poradkyně, specialistka na DPH

Program:
8.45 – 9.00 prezence
9.00 – 11.00 odborná část

Kód: 99240116

Cena 1.050 Kč včetně DPH 

Na co se můžete těšit?

Uplatňování DPH v roce 2024

  • Změny sazeb daně z přidané hodnoty
  • Dopady zavedení jedné snížené sazby daně
  • Přesuny plnění do základní sazby daně a přesuny plnění do snížené sazby daně
  • Osvobození od daně
  • Vyúčtování záloh, oprava základu daně a oprava výše daně obecně
  • Vyúčtování tepla, vodného a stočného za rok 2023 – doplatky, vratky.
  • Odpočet daně a omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů
  • Informace ke změně formulářů DPH pro rok 2024

V případě dotazů volejte 734 685 850, Marie Pencová, nebo pište na e-mail vzdelavani@kodap.cz

Účast na školení KODAP uznává pro své vzdělávací systémy Komora auditorů i Komora daňových poradců.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?