Aktuality

Sleva na sociálním pojištění v případě zkrácených úvazků od roku 2023 (č. 1078)

22.08.2022

Zákonem č. 216/2022 Sb. došlo k novelizaci zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nově se zavádí sleva na pojistném placeném zaměstnavatelem ve výši 5 % z vyměřovacích základů, a to zejména u zaměstnanců s kratší pracovní dobou (8 až 30 hodin týdně), kteří jsou mladší 21 let, nebo jsou starší 55 let, pečují o dítě mladší 10 let, jsou studenty nebo osobami se zdravotním postižením.

Sleva ale nebude přiznána, pokud měsíční příjem zaměstnance, tj. jeho vyměřovací základ, přesáhne 1,5násobek měsíční průměrné mzdy. Záměr uplatňovat tuto slevu bude zaměstnavatel povinen oznámit datovou zprávou ČSSZ.

Tato právní úprava nabude účinnosti k 1. 2. 2023, poprvé bude tedy možné slevu na pojistném uplatnit za měsíc únor 2023.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?