Aktuality

Solidarita s Ukrajinou formou darů a DPH (č. 1057)

25.03.2022

Solidaritu s Ukrajinou projevují i plátci DPH, a to ve formě (1) dodání zboží humanitárním či dobročinným organizacím, (2) poskytnutím finančního daru či (3) poskytnutím hmotného daru.
Dodání zboží za úplatu humanitárním či dobročinným organizacím je od DPH osvobozeno. Nárok na osvobození doporučujeme prokazovat prohlášením humanitární nebo dobročinné organizace o vývozu tohoto zboží do třetí země, resp. na Ukrajinu. U finančních darů, a to hotovostních i bezhotovostních, není třeba DPH řešit, nejsou totiž předmětem DPH.

U poskytnutí hmotných darů tuzemské humanitární či dobročinné organizaci přepravených do třetí země (na Ukrajinu) je dodání osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet. I zde doporučujeme disponovat prohlášením o vývozu tohoto daru.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?