Aktuality

Splatnost první čtvrtletní zálohy na daň z příjmů se nemění (č. 1005)

12.03.2021

Přestože došlo v posledních týdnech v daňové oblasti k přijetí mnoha „bezsankčních“ a „ulevujících“ opatření, mnohé povinnosti mají i nadále svůj běžný režim. To platí také o splatnosti čtvrtletní zálohy na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 1. čtvrtletí roku 2021, pokud tato povinnost vzešla z podaného daňového přiznání (resp. poslední známé daňové povinnosti).

Tato záloha je splatná ve standardním termínu 15. 03. 2021, tj. již příští pondělí má být připsána na účet správce daně. Stejně jako v případě zálohy splatné 15. 12. 2020 lze v odůvodněných případech (např. z důvodu ekonomických dopadů pandemie COVID-19) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení. Vzor žádosti naleznete zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?