Aktuality

Splnili jste podmínky pro paušální daň? Pokud ne, musíte podat přiznání! (č. 1110)

07.04.2023

První zákonný termín 1. 4. 2023 (resp. 3. 4. 2023) pro podání přiznání k dani z příjmů se rychle blíží. V tento termín mají povinnost podat přiznání všichni ti, kteří chtějí využít klasický způsob podání přiznání papírově. Listinnou formu podání však nemohou zvolit osoby, kterým byla zpřístupněna datová schránka (podrobněji v našem předchozím e-servisu).

Zvýšenou pozornost by povinnosti podat přiznání měli věnovat zejména ti, kteří byli v roce 2022 poplatníky v paušálním režimu. Samotná účast v paušálním režimu totiž ještě vůbec neznamená, že povinnost podat přiznání poplatník nemá, tj. že daň je rovna paušální dani. Naopak, podle našich zkušeností dochází často k případům, kdy poplatník v paušálním režimu musí podat daňové přiznání, a přitom o této povinnosti vůbec neví.

Doporučujeme tedy vznik povinnosti prověřit, pokud došlo zejména k některé z uvedených situací:

  • OSVČ se stala v průběhu roku 2022 zaměstnancem a podepsala prohlášení k dani,
  • OSVČ měla příjmy ze samostatné činnosti v roce 2022 vyšší než 1 mil. Kč,
  • Dosáhla za rok 2022 jiných příjmů než příjmů z podnikání (např. příjmů z nájmu nebo prodeje akcií, kryptoměn atd.) v součtu vyšších než 15 000 Kč či
  • Stala se během roku 2022 plátcem DPH nebo jí vznikla jako plátci DPH registrační povinnost.

Pokud si nejste jisti tím, zda jste splnili podmínky pro paušální daň, obraťte se na poradce KODAP.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?