Aktuality

Splnili jste podmínky pro paušální daň? Pokud ne, musíte podat přiznání! (č.1159)

15.03.2024

První zákonný termín 2.4.2024 pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023 se rychle blíží. V tento termín mají povinnost podat přiznání všichni ti, kteří chtějí využít klasický způsob podání přiznání papírově, tj. v listinné formě. To však nemohou učinit osoby, kterým byla zpřístupněna datová schránka, ty musí podat přiznání elektronicky v termínu k 2. 4. 2024, nebo v prodlouženém termínu 2. 5. 2024, mají tedy možnost volby.

Zvýšenou pozornost by povinnosti podat přiznání měli věnovat zejména ti, kteří byli v roce 2023 poplatníky v paušálním režimu. Samotná účast v paušálním režimu totiž ještě vůbec neznamená, že povinnost podat přiznání poplatník nemá, tj. že daň je rovna paušální dani. Naopak podle našich zkušeností dochází často k případům, kdy poplatník v paušálním režimu musí podat daňové přiznání, a přitom o této povinnosti vůbec neví.

Doporučujeme tedy vznik povinnosti prověřit, pokud došlo zejména k některé z uvedených situací:

• OSVČ se stala v průběhu roku 2023 zaměstnancem a podepsala prohlášení k dani,
• dosáhla za rok 2023 jiných příjmů než příjmů z podnikání (např. příjmů z nájmu nebo prodeje akcií, kryptoměn atd.) v součtu vyšších než 50 000 Kč,
• stala se během roku 2023 plátcem DPH nebo jí vznikla jako plátci DPH registrační povinnost.

 

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?