int(5308) int(6282)

Správní poplatky při správě daní

Tabulka obsahuje výběr správních poplatků vybíraných při správě daní podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
aktualizace k 1. 1. 2013