Aktuality

Stravenkový paušál jednatelů s.r.o. (č. 1016)

07.05.2021

Stravenkový paušál přinesl kromě atraktivní možnosti poskytnout zaměstnancům od daně osvobozený peněžitý příspěvek na stravování také několik praktických otázek. Jednou z nich je možnost poskytnutí tohoto příspěvku i osobám, které nejsou klasickými zaměstnanci, ačkoli práci rovněž vykonávají, např. jednatelům s.r.o.

V případě jednatele s.r.o. je rozhodující ujednání ve smlouvě o výkonu funkce. Je-li ve smlouvě vymezena určitá část pracovní doby (směna) a následně je i evidována například v evidenci docházky, pak lze i jednateli poskytnutý peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) posoudit jako příjem do stanoveného limitu (pro rok 2021 je limit 75,60 Kč) od daně osvobozený. I na straně společnosti lze tento příspěvek při splnění podmínek uplatnit jako daňově účinný náklad. Uvedené platí, pokud přítomnost jednatele v práci během vymezené části pracovní doby (směny) trvá aspoň 3 hodiny.

Podrobnosti ke stravenkovému paušálu nejen u jednatelů s.r.o. jsou dostupné zde .

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?