Aktuality

Švarcsystém a agentury práce – podstatné změny po novele zákona o zaměstnanosti! (č.1158)

08.03.2024

Novela zákona o zaměstnanosti sice byla přijata trochu ve stínu velké novely zákoníku práce, ale do praxe přinesla významné změny. Velká část změn je navíc účinná již od 01.01.2024.

Nově se rozšiřuje definice nelegální práce. U výkonu nelegální práce nyní totiž nezáleží na době, po jakou je taková práce vykonávána. Dosavadní praxe totiž vycházela z toho, že nelegální práce musí vykazovat určitou míru soustavnosti.

V souvislosti s řešením nelegální práce nastavuje novela mnohá omezení a je zřejmé, že bude snaha tuto oblast více kontrolovat. Jedná se zejména o:

  • stanovení nové sankce za přestupky nelegálního zaměstnávání, zastřeného zprostředkování zaměstnání a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání (viz níže) ve formě zákazu činnosti až na dva roky – je třeba upozornit, že za nelegální zaměstnávání je považován i tzv. švarcsystém, vztah mezi dvěma podnikateli, který je ale ve svém obsahu závislou práci a měl by tak být správně vykonáván v pracovněprávním vztahu
  • rozšíření ručení za úhradu pokuty za přestupky dle předchozího bodu
  • rozšíření důvodů, kdy nedojde k zařazení volného pracovního místa do evidence k obsazení držiteli zaměstnanecké či modré karty (v potaz se bere spáchání přestupku dle předchozích bodů)

Agentury práce se dále musí připravit na zvýšení kauce z 500.000,- Kč na 1.000.000,- Kč. Tato skutečnost se týká i dosavadních agentur práce s platným povolením, které mají povinnost tuto kauci doplatit nejpozději do 31.03.2024! V průběhu trvání povolení navíc bude zapotřebí průběžně dokládat bezdlužnost agentury práce.

Nově se zavádí také přestupek umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání, který cílí zejména na „uživatele“, kteří spolupracují s osobami bez povolení ke zprostředkování zaměstnání a jejichž vztah vykazuje znaky zprostředkování zaměstnání.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?