Aktuality

Telework – jak se změní pravidla u pojištění při přeshraniční práci na dálku? (č.1124)

11.07.2023

Česká republika uzavřela Rámcovou dohodu (Framework Agreement) týkající se osob, které vykonávají obvyklou přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Rámcová dohoda je účinná od 1. 7. 2023 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí dohody uzavřené s Rakouskem a s Německem.

Účelem dohody je umožnit zaměstnancům, kteří pracují pro zahraničního zaměstnavatele na dálku, aby mohli požádat o aplikaci pojistných předpisů státu sídla zaměstnavatele. Standardně by totiž byli podle platných koordinačních nařízení povinně pojištěni ve státě svého bydliště. Dohoda se však vztahuje pouze na státy, které k dohodě přistoupily (seznam viz zde). Aktuálně se jedná o celkem 12 států včetně Slovenska.

Aby mohla být dohoda aplikována, musí být splněno, že práce na dálku ve státě bydliště je vykonávána v rozsahu 25 % až 50 % pracovní doby. O uplatnění tohoto postupu musí zaměstnanec a zaměstnavatel individuálně požádat.

Více informací včetně příkladů lze nalézt na webu ČSSZ.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?