Aktuality

Termíny pro OSVČ – podání přehledů ČSSZ a zdravotním pojišťovnám (č. 1009)

06.04.2021

V návaznosti na možné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v termínu do 3. 5. 2021 (listinná forma) a v termínu do 1. 6. 2021 (elektronická forma) bez sankcí dochází k prodloužení i termínů pro podání přehledů pro správy sociálního zabezpečení i pro zdravotní pojišťovny.

Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu uvádí, že přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné správě sociálního zabezpečení v termínu do 30. 6. 2021 bez sankcí. Stejně jako v minulém roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu OSVČ zároveň uhradí i případný nedoplatek pojistného za rok 2020. Podává-li přiznání za OSVČ daňový poradce po 1. 4. 2021, pak stačí podat přehled do 2. 8. 2021.

Zdravotním pojišťovnám bude třeba podat přehled OSVČ za rok 2020 nově nejdéle do 2. 8. 2021. Toto datum je předmětem novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která se aktuálně nachází v legislativním procesu a předpokládá se její bezproblémové schválení.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?