Aktuality

Termíny pro podání žádostí o kompenzační bonus OSVČ, společníků malých s.r.o. a „dohodářů“ (č. 1018)

19.05.2021

Od 1. 4. 2021 je podle nových pravidel kompenzační bonus poskytován jen tehdy, je-li jeho vyplácení umožněno nařízením vlády. Aktuálně vyplácení bonusu umožňuje dříve vydané nařízení vlády na duben a nově vydané nařízení vlády na květen.  Nyní lze podávat žádosti za 3 bonusová období, a to do níže uvedených termínů:

  • do 1. 6. 2021 za měsíc březen,
  • do 1. 7. 2021 za měsíc duben a
  • do 2. 8. 2021 za měsíc květen.

Nárok na bonus vzniká podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Výše nového kompenzačního bonusu je 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. U „dohodářů“ činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den. Stejná výše (tj. 500 Kč) náleží OSVČ a společníkům malých s.r.o. v případě nařízené karantény či izolace.

Podrobné informace jsou dostupné zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?