Aktuality

Týkají se vás změny ve vykazování Intrastatu v roce 2022? (č. 1039)

18.11.2021

Nová nařízení týkající se statistického vykazování v oblasti zahraničního obchodu mezi zeměmi EU nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022 a v souvislosti s nimi dochází k některým významným změnám.

Jednou z hlavních změn je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování pro zpravodajské jednotky, které mohou za určitých podmínek odeslat pouze jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů. Zjednodušené hlášení mohou podat pouze ty zpravodajské jednotky, jejichž objem obchodu s jinými členskými státy EU se pohybuje mezi 12 až 20 milióny Kč (jak ve směru dovozu, tak ve směru vývozu, každý se posuzuje samostatně) a zároveň neobchodovaly ve stanovené době se zemědělskými a energetickými komoditami uvedenými v příslušném Sdělení Českého statistického úřadu.

Současně dochází k rozšíření počtu vykazovaných údajů, změnám kódů transakcí, způsobu vykazování tzv. stoprocentních dobropisů a některým terminologickým změnám. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách ČSÚ a Celní správy ČR.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?