Aktuality

Účetní závěrka a její zakládání do sbírky listin po uplynutí archivační lhůty (č. 1088)

16.11.2022

Zakládání účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku je jednou z mnoha povinností obchodních společností. Nejsou ovšem v praxi výjimečné případy, kdy společnosti na tuto svoji povinnost rezignují. Jak je to pak v případě, kdy je společnost vyzvána k založení závěrky za období, u kterého uplynula archivační lhůta? V takovém případě totiž účetní závěrka již nemusí existovat, neboť je možné provést dle zákona o účetnictví její skartaci.

Touto otázkou se zabýval Vrchní soud Praze. V posuzovaném případě rejstříkový soud vyzval společnost k tomu, aby do sbírky listin založila chybějící účetní závěrky staré více jak 12 let. S ohledem na uplynutí desetileté archivační lhůty ale společnost účetní závěrky již neměla k dispozici. Bránila se tedy tím, že povinnost ke zveřejnění předmětných účetních závěrek zanikla uplynutím této archivační lhůty.

Odvolací vrchní soud ovšem konstatoval, že možnost skartace účetních závěrek po uplynutí archivační lhůty se nevztahuje na ty účetní závěrky, jež nebyly doposud založeny do sbírky listin. Rejstříkový soud je tedy oprávněn požadovat účetní závěrky i po 12 letech a společnost za jejich nezveřejnění sankcionovat pořádkovou pokutou.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?