Aktuality

Údaje z automatické kontroly vozidel a daně aneb Velký bratr ví všechno (č. 1077)

01.08.2022

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu z července 2022 jsou finanční úřady pro účely správy daní oprávněny požadovat od Police ČR záznamy o pohybu vozidel. Policie ČR totiž provozuje systém automatické kontroly vozidel, který obsahuje pro správu daní využitelné údaje o pohybu vozidel. Údaje uvedené např. v knize jízd pro vozidlo určité státní poznávací značky lze tudíž ověřit porovnáním s údaji, kterými disponuje Policie ČR o pohybu vozidla téže SPZ.

Finanční úřady tak mohou v souvislosti s daňovými povinnostmi relativně snadno znevěrohodnit předložené knihy jízd či jiná tvrzení týkající se pohybu vozidel. Uvedené platí ale i naopak: údaje od Policie ČR mohou potvrdit správnost a úplnost předkládaných knih jízd či jiných pro daně rozhodných tvrzení.

Údaje o pohybu vozidel tak mohou mít vliv na DPH (např. uznání či neuznání nároku na odpočet daně na vstupu), daň z příjmů (např. uznání nákladů na provoz vozidla a jeho odpisů) i daň ze závislé činnosti (např. z důvodu používání firemního vozu pro soukromé účely).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?