Aktuality

Upozornění na doručování soukromých zpráv do datové schránky (č. 1054)

03.03.2022

Od 1. 3. 2022 není nově možné v systému datových schránek zakázat příjem tzv. poštovních datových zpráv, tj. zpráv mezi podnikajícími právnickými a fyzickými osobami navzájem. Současně je od 1. 1. 2022 i u těchto soukromoprávních zpráv připuštěno doručení fikcí.

V případě, kdy se do datové schránky nepřihlásí oprávněna osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. To platí pro všechny dokumenty včetně faktur, předžalobních výzev atp. Doporučujeme proto řádně nastavit pravidla pro obsluhu datové schránky s využitím rozdílných přístupů pro čtení a odesílání zpráv či pro sledování seznamu doručených zpráv.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?