Aktuality

Upravená verze konsolidačního balíčku je od 1.7. v účinnosti! (č.1174)

01.07.2024

S konsolidačním balíčkem účinným od 1.1.2024 jsme se již většinou naučili pracovat, přesto ale některé pasáže zůstaly tvrdým oříškem a praktická aplikace byla a je složitá. Z toho důvodu byly navrženy legislativní úpravy, které vstoupí v účinnost od 1.7.2024.

Mezi klíčové změny patří zejména:

• úprava zdanění obědů poskytovaných za zvýhodněnou cenu bývalým zaměstnancům, nyní důchodcům (nově podobný režim jako u současných zaměstnanců);
• ocenění nepeněžního benefitu spočívajícího v zajištění školky pro děti zaměstnanců na úrovni státního zařízení;
• změna formulace řešící náklady zaměstnavatele na společenské akce a související osvobození na straně zaměstnance.

Současně upozorňujeme, že od 1. 7. 2024 je v platnosti povinnost oznamovat správě sociálního zabezpečení všechny dohody o provedení práce formou výkazu příjmů zúčtovaných na základě těchto dohod (za měsíc červenec za období od 1. do 20. srpna). O této povinnosti jsme již informovali v jednom z předchozích e-servisů.

Kompletní znění novely zákona naleznete zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?