Aktuality

Velké změny v dani z nemovitých věcí od roku 2024. Co nás čeká? (č.1146)

15.12.2023

Dne 12.12.2023 byl ve Sbírce zveřejněn zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační baliček). Zákon nabývá účinnosti (až na některé výjimky) dne 1.1.2024.

Součástí konsolidačního balíčku je rovněž i významná novela zákona o dani z nemovitých věcí, která vzhledem ke konstrukci této daně bude aktuální již v lednu roku 2024, a to pro případnou povinnost podat daňové přiznání, resp. dílčí daňové přiznání, a to již do 31.1.2024.

Vzhledem k množství změn a častým dotazům veřejnosti zveřejnila Finanční správa ČR informaci, ve které popisuje případy, při kterých vzniká povinnost podat do 31.1.2024 daňové přiznání (nebo dílčí daňové přiznání). Rovněž jsou uvedeny konkrétní situace, při kterých poplatník nemá povinnost přiznání podat a změny budou zohledněny automaticky správcem daně.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?