int(5450) int(6282)
Aktuality

Výklad k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů nově v pokynu D-59 (č. 1104)

09.02.2023

Finanční správa ČR vydala nový pokyn D-59, který upravuje uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Pokyn nahrazuje dosavadní D-22 platný od roku 2015. Nový pokyn se uplatní prvně za zdaňovací období, které započalo v roce 2023.

V pokynu D-59 se doplňují některá stanoviska GFŘ a výklady plynoucí z aktuální judikatury. Jedná se mimo jiné o otázky uplatnění úroků z úvěrů na bytové potřeby obstarané od 1. 1. 2021 (nové úvěry), časové testy u příjmů z prodeje nemovitostí, rozlišení příjmů z nájmu a z krátkodobého ubytování, počítání lhůty pro stanovení daně u daňové ztráty apod.