Aktuality

Využili jste paušální režim? Nezapomeňte si prověřit splnění podmínek za rok 2021! (č.1058)

31.03.2022

Pro OSVČ znamená paušální režim velkou administrativní úlevu. Pokud ale OSVČ porušila v roce 2021 některou z podmínek paušálního režimu, vzniká jí povinnost podat za rok 2021 daňové přiznání, jako kdyby do paušálního režimu vůbec nevstoupila. V takovém případě do daňového přiznání OSVČ zahrne veškeré své zdanitelné příjmy. Zaplacené paušální zálohy se započtou na stanovenou daň z příjmů.

Porušením podmínek může být vznik plátcovství DPH v roce 2021, získání příjmů ze samostatné činnosti nad 1 mil Kč, vznik pracovně-právního vztahu, přerušení nebo ukončení samostatné činnosti apod. OSVČ v uvedených případech vzniká povinnost nejen podat daňové přiznání, ale také přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

Doporučujeme splnění zákonných podmínek důkladně prověřit nebo se v případě nejistoty obrátit na vašeho daňového poradce.

V praxi to bude znamenat to, že mzdové účetní budou leckdy mzdy pro končící zaměstnance zpracovávat přednostně, a to pro účely vypočtení průměrného výdělku, který se bude do potvrzení nově uvádět. Bude také vyšší tlak ze strany OSSZ na včasnost podávaných oznámení.

Pokud zaměstnavatel nepodá odhlášku se všemi požadovanými náležitostmi v zákonném termínu, bude od začátku dubna vystaven sankci dle zákona o nemocenském pojištění, ale i dle zákona o zaměstnanosti.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Formulář zatím není k dispozici, nicméně očekáváme co nejdříve jeho zveřejnění.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?