Aktuality

Whistleblowing aneb nová právní úprava ochrany oznamovatelů (č. 1035)

01.11.2021

V současné době leží v poslanecké sněmovně návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing), který zpracovává směrnici EU a měl by být přijat nejpozději do 17.12.2021 (nebude-li do této doby přijat, uplatní se přímo směrnice EU).

Zákon upravuje především systém oznamování protiprávních činů a jeho ochrany v rámci zaměstnavatelů, veřejných zadavatelů, státní správy apod., a těmto subjektům zároveň stanovuje k zajištění tohoto systému určité povinnosti. Co se týče zaměstnavatelů v soukromé sféře, těch se dle aktuálního návrhu budou povinnosti týkat pouze pokud zaměstnávají alespoň 25 zaměstnanců, nebo podnikají v určité oblasti (investiční společnosti, pojišťovny apod.).

Mezi hlavní povinnosti bude patřit zejména zavedení vnitřního oznamovacího systému, které bude třeba provést nejpozději do 31.03.2022, a jmenování příslušné osoby, která bude zpracování oznámení zajišťovat. Za porušení některých povinností dle zákona bude povinným osobám hrozit sankce až do výše 1.000.000,- Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?