Aktuality

Záloha na daň z příjmů je splatná již 15. 3. Nezapomeňte ji včas uhradit nebo požádat o snížení! (č. 1107)

07.04.2023

První čtvrtletní záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob na rok 2023 je splatná dne 15. 3. 2023, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti. Čtvrtletní zálohy se týkají těch poplatníků, kteří měli poslední známou daňovou povinnost vyšší než 150 000 Kč.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh, v odůvodněných případech (např. z důvodu významného zvýšení cen energií, nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2023 apod.) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení.

Poradci KODAP jsou vám i nadále k dispozici.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?