Aktuality

Zaměstnáváte ukrajinské občany? A znáte podmínky pro uplatnění jejich daňových úlev? (č.1128)

15.08.2023

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině zažil český pracovní trh příliv ukrajinských pracovníků do všech odvětví průmyslu a služeb. Od počátku vyvstala otázka, jakým způsobem řešit zdanění jejich příjmů a eventuálně jak posoudit jim poskytovaná plnění. V případě uplatnění daňových úlev zaměstnanců je nutné posoudit, zda je dotyčný zaměstnanec českým daňovým rezidentem či nikoliv. Pokud totiž není českým daňovým rezidentem (tj. zůstává rezidentem Ukrajiny), lze uplatnit v průběhu roku 2023 pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta.

Posouzení rezidence nemusí být vždy jednoznačnou záležitostí, navíc výsledný stav nemusí trvat věčně. V běžné praxi je proto vhodným nástrojem pro eliminaci rizik zaměstnavatele vyžádání si potvrzení daňového domicilu zaměstnance. Zaměstnanec (např. osoba s uděleným vízem dočasné ochrany) takové potvrzení získá na finančním úřadě na základě žádosti, která je dostupná spolu s dalšími informacemi i v ukrajinštině na webových stránkách Finanční správy ČR. V případě kladného posouzení ze strany finančního úřadu se jedná o významný důkazní prostředek a potvrzení, že je možné danému zaměstnanci přiznat po splnění dalších podmínek nárok na daňové úlevy (slevy na děti, invaliditu apod.).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?