Aktuality

Zaměstnáváte ukrajinské občany? Pozor na správné uplatnění slev na dani! (č. 1063)

19.04.2022

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině proudí do České republiky množství osob, které mají zájem využít poptávky českých zaměstnavatelů po pracovní síle. Z hlediska daňových a odvodových povinností však doporučujeme zvýšenou opatrnost, neboť některé úlevy na dani není možné využít pro všechny.

Pro uplatnění slev na dani je u zaměstnance nezbytné určit, zda se jedná o českého daňového rezidenta nebo nerezidenta. V případě ukrajinských občanů se bude obvykle jednat spíše o daňového nerezidenta. V případě daňových nerezidentů je možné v rámci zúčtování měsíční mzdy uplatnit pouze základní slevu na poplatníka a slevu na studenta. Pokud by však měl občan Ukrajiny úmysl se do České republiky natrvalo přestěhovat společně s rodinou, bylo by posouzení patrně odlišné.

Související informace lze nalézt i na stránkách Finanční správy ČR.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?