Aktuality

Zaplatili jste letos zálohu na silniční daň? Můžete požádat o její vrácení (č. 1083)

30.09.2022

Jak jsme vás již informovali v jednom z předchozích e-servisů, nabyla v letošním roce účinnosti významná novela zákona o dani silniční. Významně byl zúžen okruh vozidel podléhajících silniční dani a nově již není nutné hradit v průběhu zdaňovacího období zálohy na daň. Daň bude hrazena celá najednou po skončení zdaňovacího období ve lhůtě pro podání přiznání (konec ledna).

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila informaci, podle které eviduje na osobních daňových účtech poplatníků velké množství přeplatků na silniční dani nejen z letošního roku (zejména uhrazené zálohy na daň z doby před nabytím účinnosti novely), ale i z minulosti. Z toho důvodu doporučuje, aby si poplatníci ověřili zůstatek stavu jejich osobního daňového účtu a v případě existence přeplatku si požádali o jeho převedení na jinou daň nebo o jeho vrácení.

Požádat o vrácení přeplatku na silniční dani lze doporučit zejména těm, kteří nově nemají vozidla spadající do předmětu silniční daně (např. provozují pouze osobní automobily).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?