Aktuality

Získejte zpět DPH zaplacenou ve státech EU (č. 1026)

02.08.2021

Proces vrácení DPH umožňuje v rámci EU plátcům DPH získat zpět daň zaplacenou při nákupu zboží či služeb pro podnikatelské účely v jiném členském státě. Podmínkou je, aby daný subjekt nebyl registrován k DPH ve státě, ze kterého vrácení daně žádá. Lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z roku 2020 končí již 30. září 2021, po této lhůtě nárok definitivně zaniká.

Při splnění daných podmínek je možné do konce září prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy podat žádost o vrácení DPH z jiných členských států EU. Pro podání žádosti je nutné nechat si zřídit přístup do této elektronické aplikace. Místně příslušný český správce daně má na udělení tohoto přístupu lhůtu 15 dnů.  Doporučujeme o přístup požádat s dostatečným předstihem, aby nenastala situace, že plátce obdrží přístupové údaje až po 30. září, kdy už mu ovšem nárok na vrácení daně zanikl.

Žádost pro Vás může zpracovat specializované oddělení kanceláře KODAP v Liberci. Na základě udělené plné moci naši poradci zpracují a podají žádost o vrácení DPH. Obstarají i veškerou komunikaci se zahraničními úřady, které k podaným žádostem zpravidla vyžadují dodatečné informace.

Doporučujeme předat informaci o možnosti vrácení DPH také svým zahraničním obchodním partnerům a společnostem ve skupině. Tyto subjekty mají možnost podat žádost o vrácení české DPH z plnění, která jim byla poskytnuta v roce 2020. Rovněž zde je mezní termín do 30. 9. 2021.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?