Aktuality

Změna posouzení nároku na kompenzační bonus u sezónních činností (č.989)

25.01.2021

Základní podmínkou pro nárok na kompenzační bonus vyplácený osobám samostatně výdělečně činným, společníkům malých (rodinných) s.r.o. a osobám vykonávajícím práci na základě dohod o práci je naplnění podmínky existence převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v tzv. rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020).

Uvedenou podmínku z objektivních důvodů nemohou však splnit ti, kteří vykonávají sezónní činnosti (např. činnosti týkající se zimních sportů). Finanční správa reaguje na tuto skutečnost a informuje o možnosti podat žádost o kompenzační bonus i v situaci, kdy jedinou překážkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je právě to, že osoba provozující sezónní činnost test převažujících příjmů nesplní, a to za předpokladu, že splňuje následující podmínky:

  • tato osoba nedosahuje převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti nejen v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020, ale také v období od 1. června do 30. září 2019, a zároveň platí, že
  • tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci předchozí sezóny (např. od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020).

Pokud došlo ke zmeškání lhůty pro podání žádosti za některé z bonusových období, pak je třeba podat včas žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Správní poplatek je prominut (viz Finanční zpravodaj 6 2021).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?