Aktuality

Změna pravidel pro oznamování příjmů plynoucích do zahraničí (č.997)

26.02.2021

Novela zákona o daních z příjmů přinesla od 1. 1. 2021 mimo jiné změny v oblasti oznamování příjmů, které jsou vypláceny do zahraničí. Povinnost podat oznámení se vztahuje nejen na příjmy, z nichž byla reálně sražena daň, ale i na příjmy, které jsou od daně osvobozeny (např. za splnění zákonných podmínek podíly na zisku) nebo které nejsou v souladu s mezinárodní smlouvou v ČR vůbec zdaněny (např. ve vztahu k některým zemím vyplacené úroky).

Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení limitu pro oznamování osvobozených příjmů a příjmů, které nepodléhají v ČR zdanění. Pokud hodnota vypláceného stejného druhu příjmu (např. úroků, podílů na zisku nebo licenčních poplatků) za kalendářní měsíc nepřesáhne výši 300 000 Kč (dříve 100 000 Kč), nemusí se tyto příjmy vůbec oznamovat.

Nově také platí, že plátce daně oznamuje příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo nepodléhají zdanění v ČR, do 31. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl povinen provést srážku daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v ČR.

Tyto změny se vztahují na příjmy vyplacené nebo zúčtované až v lednu 2021.

Poradci KODAP jsou zde pro Vás. Obracejte se na ně s důvěrou.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?