Aktuality

Změna pravidel u příspěvku pro solidární domácnost od 1.7.2023 (č.1123)

22.06.2023

S účinností od 1. července 2023 dochází ke změně v poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Tato změna má také bezprostřední dopad do režimu zdanění příjmů fyzických osob.

Doposud o příspěvek může požádat přímo fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Nově bude příspěvek pro solidární domácnost poskytován pouze v případě, že fyzická osoba, která o příspěvek žádá, sdílí s ubytovanou osobou společné ubytování. Tento příspěvek je i nadále příjmem osvobozeným od daně a neuvádí se v daňovém přiznání.

Fyzickým osobám poskytujícím cizincům s dočasnou ochranou samostatné bydlení nebude od 1. 7. 2023 ani na žádost vyplácen příspěvek. Nově je třeba uzavřít nájemní smlouvy s cizincem s dočasnou ochranou, který za splnění zákonných podmínek může požádat o humanitární dávku, kterou mimo jiné použije na úhradu nájemného. Přijaté nájemné bude však pro pronajímatele zdanitelným příjmem z nájmu, který se uvádí po skončení roku do daňového přiznání.

Více informací můžete nalézt na stránkách Finanční správy ČR.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?