Aktuality

Změna v oznamovací povinnosti pro zaměstnavatele od dubna 2022 (č.1059)

31.03.2022

Dne 1.4.2022 vejde v účinnost novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Tato novela mimo jiné přináší významné změny u podání oznámení o ukončení zaměstnání zaměstnanců podávaných zaměstnavatelem na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Údaje, které musí zaměstnavatel uvádět ve formuláři, budou rozšířeny. Jedná se o údaje, které jsou rozhodné pro přiznání a určení výše podpory v nezaměstnanosti. Tyto údaje jsou do konce března uváděny zaměstnavatelem do potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, které si u nich sám zaměstnanec vyžádal. Zaměstnanec již nebude, při podání žádosti o výplatu podpory v nezaměstnanosti, úřadu práce dokládat všechna potřebná potvrzení, ale úřad práce se vše potřebné musí dozvědět ze systému ČSSZ, která ho má povinnost od 1.4.2022 vést a spravovat. Pro úplnost doplňujeme, že povinnost oznamovat tyto údaje se vztahuje na úplně všechny zaměstnance, a to i když je zřejmé, že čerpat podporu v nezaměstnanosti nebudou.

Odhláška se všemi novými náležitostmi musí být odeslána ve stejném termínu jako doposud, tedy do 8 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, přestože se značně rozšířil okruh hlášených údajů.

V praxi to bude znamenat to, že mzdové účetní budou leckdy mzdy pro končící zaměstnance zpracovávat přednostně, a to pro účely vypočtení průměrného výdělku, který se bude do potvrzení nově uvádět. Bude také vyšší tlak ze strany OSSZ na včasnost podávaných oznámení.

Pokud zaměstnavatel nepodá odhlášku se všemi požadovanými náležitostmi v zákonném termínu, bude od začátku dubna vystaven sankci dle zákona o nemocenském pojištění, ale i dle zákona o zaměstnanosti.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Formulář zatím není k dispozici, nicméně očekáváme co nejdříve jeho zveřejnění.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?