Aktuality

Změna vyhlašované výše průměrné ceny benzinu 95 (č. 1037)

10.11.2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně určuje k 1. lednu vyhláškou výši sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (tzv. amortizační náhrady), stravné při tuzemských pracovních cestách a stanovuje průměrnou cenu (tzv. vyhláškovou) pohonných hmot. Jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z uvedených hodnot změní o více jak 20 %, pak ke změně dotčené hodnoty dochází i v průběhu kalendářního roku. A právě k takovému „nadlimitnímu“ nárůstu ceny aktuálně došlo u benzinu 95 oktanů.

Proto musela být vydána vyhláška MPSV č. 375/2021 Sb., která s účinností od 19. října 2021 zvyšuje vyhláškovou průměrnou cenu za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny stanovené vyhláškou č. 589/2020 Sb. se zatím nemění.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?