Aktuality

Změny daňového zvýhodnění („slev“) na děti a změna limitu měsíčního daňového bonusu (č. 1025)

19.07.2021

Současně s legislativní úpravou přídavků na děti od července 2021 došlo i ke zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Zvýhodnění na první dítě se nemění, zvyšuje se však daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 na 22.320 Kč ročně, měsíčně z 1.617 na 1.860 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.840 Kč ročně, měsíčně z 2.017 na 2.320 Kč). Vyšší částky daňového zvýhodnění se použijí zpětně od 1.1.2021, ale až při ročním zúčtování daně za celý rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021. Při zúčtování MĚSÍČNÍ mzdy se vyšší částky daňového zvýhodnění použijí až od ledna 2022.

Zároveň se ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč) s tím, že i tato změna se bude uplatňovat až v roce 2022.

Uvedené změny prošly opakovaně Poslaneckou sněmovnou (tisk 1116) a Senátem, nyní čekají na podpis prezidenta.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?