Aktuality

Změny zákonů v oblasti daní, přijaté v souvislosti s válkou na Ukrajině, byly zveřejněny ve Sbírce zákonů (č. 1069)

03.06.2022

S ohledem na události provázející ozbrojený konflikt na Ukrajině byly novelizovány předpisy týkající se daně z příjmů a spotřební daně, přičemž tyto zákony byly zveřejněny ve Sbírce zákonů pod čísly 128/2022 Sb. a 131/2022 Sb.

V oblasti daně z příjmů se jedná o opatření v oblasti bezúplatných plnění směřujících k osobám zasaženým probíhajícím konfliktem. Konkrétně dochází ke změnám v následujících oblastech:

• rozšíření možnosti uplatnit odpočet bezúplatného plnění od základu daně,
• daňová uznatelnost výdajů na bezúplatné nepeněžité plnění a
• osvobození od daně na straně příjemce bezúplatného plnění.

V oblasti spotřebních daní dochází k dočasnému snížení spotřební daně u motorové nafty
a bezolovnatého benzínu.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?