Aktuality

Zpřísnění pravidel v DPH u přeshraničních transakcí – pozvánka na školení (č. 1101)

18.01.2023

Nedávný rozsudek Soudního dvora EU v případu C 247/21 Luxury Trust významně zpřísňuje pravidla pro tzv. zjednodušený postup v rámci třístranného obchodu. V posuzovaném případě došlo k tomu, že prostřední osoba neodvedla DPH z titulu pořízení zboží z jiného členského státu EU, protože aplikovala zjednodušený postup a předpokládala, že DPH přizná konečný kupující.

To však správce daně považoval za nedostatečné, neboť faktura vystavená prostřední osobou obsahovala pouze text odkazující na využití zjednodušeného postupu a neobsahovala sdělení, že daň odvede zákazník (reverse-charge). Správce daně společnosti (prostřední osobě) následně doměřil daň, neboť nesplnila formální podmínky pro zjednodušený postup.

Podle názoru generálního advokáta i Soudního dvora EU je nutné na faktuře jasně uvést, že finální kupující má v rámci zjednodušeného postupu povinnost odvést DPH. Navíc neuvedení této informace nelze napravit zpětně, případná oprava faktury nebude pro danou věc relevantní.

Tento závěr je podle našeho názoru přelomový a bude nutné, aby plátci případně upravili dosavadní formální postupy.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?