Aktuality

Zvýšení limitu pro odpočet darů už i za rok 2020 (č. 994)

09.02.2021

Vydáním ve Sbírce zákonů vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje limit pro odpočet darů pro fyzické i právnické osoby. Základ daně z příjmů lze totiž snížit o dary poskytnuté na vzdělání, kulturu, školství, tělovýchovu, charitu, náboženství atd.

U fyzických osob se limit zvyšuje z 15 % na 30 % základu daně a novou výši bude možné uplatnit v daňových přiznáních za roky 2020 a 2021. Minimální výše daru zůstává 1.000 Kč.

U právnických osob se limit pro uplatnění darů zvyšuje z 10 % rovněž na 30 % základu daně. Zvýšený limit je možné uplatnit za zdaňovací období, která skončí mezi 1.3. 2020 a 28.2. 2022. Minimální výše daru je u právnických osob i nadále 2.000 Kč.

Upozorňujeme, že elektronické formuláře na portálu Finanční správy zatím tuto změnu nezohlednily, bližší informace k podávání přes daňový portál finanční správy naleznete zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?