Aktuality

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022 (č. 1042)

06.12.2021

Zveřejněním ve Sbírce zákonů byla potvrzena nová výše minimální mzdy od 1. 1. 2022, a to v částce 16.200 Kč. Dochází tedy ke zvýšení ze současných 15 200 Kč o částku 1 000 Kč. Současně se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací.

Výše minimální mzdy ovlivňuje celou řadu dalších veličin, a to zejména:

• minimální zálohu na zdravotní pojištění pro OSVČ – od 1. ledna 2022 bude minimální záloha na pojistné 2 627 Kč,
• hranici příjmů pro nárok na zálohu na daňový bonus – minimální měsíční příjem pro přiznání nároku je ve výši poloviny minimální mzdy, tj. pro rok 2022 ve výši 8 100 Kč měsíčně,
• slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení za rok 2022 – slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy, tj. v částce 16 200 Kč,
• hranici pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (např. starobních) – osvobozen je roční příjem do výše 36násobku minimální mzdy, pro rok 2022 to tedy znamená navýšení na 583 200 Kč za kalendářní rok.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?