Aktuality

Zvýšení obratu pro plátce DPH na 2 miliony Kč je účinné. Chcete-li zrušit plátcovství do konce roku, musíte o to požádat do 8.12.2022! (č. 1094)

14.12.2022

Zvýšení obratu pro plátce DPH na 2 miliony Kč je účinné. Chcete-li zrušit plátcovství do konce roku, musíte o to požádat do 8.12.2022!

Novela zákona o DPH je obsažena v balíčku novel daňových zákonů, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb.

Přechodná ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby povinné k dani, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat 2 000 000 Kč. Pokud tyto osoby nepodají přihlášku k registraci k DPH (dobrovolně) do zákonné lhůty pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou.

Podobně se mění v návaznosti na zvýšení limitu pro registraci i pravidla pro zrušení registrace k DPH. Speciálně je upravena možnost zrušení registrace mimo jiné těch plátců, jejichž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč. Tyto osoby mohou požádat o zrušení registrace do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tj. do 8. 12. 2022.

Pokud tuto lhůtu zmeškají, musejí počkat se zrušením registrace až do roku 2023. To může být nepříjemné zejména tehdy, pokud by měl poplatník zájem o vstup do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob, kam mohou vstoupit pouze neplátci DPH.

Další podrobnosti k uvedené problematice naleznete na stránkách Finanční správy.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?