Aktuality

Nezapomeňte využít slevu na sociálním pojistném u mladších zaměstnanců a zkrácených úvazků! (č. 1106)

23.02.2023

Jak jsme již dříve informovali v našem e-servisu, dochází od letošního roku k zavedení slevy na pojistném placeném zaměstnavatelem. Slevu je možné uplatnit poprvé při zúčtování měsíční mzdy za únor 2023, a to ve výši 5 % z vyměřovacích základů u zaměstnanců mladších 21 let a u zaměstnanců s kratší pracovní dobou, kteří jsou starší 55 let, případně pečují o dítě mladší 10 let či jsou studenty denního studia, nebo osobami se zdravotním postižením, nebo osobami, které absolvovaly rekvalifikační kurz. Rozsah sjednané kratší pracovní doby musí činit nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Rozsah celkově odpracovaných hodin za měsíc nesmí činit více něž 138 hodin.

Sleva ale nebude přiznána, pokud měsíční příjem zaměstnance, tj. úhrn jeho vyměřovacích základů, přesáhne 1,5násobek měsíční průměrné mzdy (pro rok 2023 jde o částku 60 486 Kč) a zároveň úhrn vyměřovacích základů připadajících na jednu hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nepřesáhne v kalendářním měsíci 1,15% průměrné mzdy (pro rok 2023 jde o částku 463,726 Kč).

Záměr uplatňovat tuto slevu je zaměstnavatel povinen oznámit elektronicky ČSSZ. Zaměstnavatel má i oznamovací povinnost vůči zaměstnanci.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?